Om företaget

ACT NOW psykologi & utbildning ägs och drivs av Sandra Lindström leg. psykolog, organisationskonsult och föreläsare.

Sandra är utbildad vid Umeå Universitet 2004-2009. Drivs av ett stort engagemang och intresse för frågor om jämställdhet. Läste parallellt med psykologprogrammet genusvetenskap och har haft särskilt fokus på frågor kopplat till makt, kön, relationer och föräldraskap. Skrev sitt examensarbete om faderskap ur ett genus- och klassperspektiv. Är grundare av & driver bloggen Jämställd vardag. Föreläser & skriver om den ojämställda stressen i vårt samhälle.

Har jobbat inom ett flertal verksamheter som psykiatrisk öppenvård, barn och ungdomspsykiatri, elevhälsa och företagshälsovård. I nuläget pågår hennes specialistutbildning inom arbets- och organisationspsykologi med inriktning mot arbetsmiljö.

Driver sedan augusti 2016 företaget ACT NOW psykologi & utbildning AB där målet & drivkraften är att jobba med förebyggande insatser och kunna erbjuda moderna, kunskapsbaserade och högkvalitativa utbildningar inom området arbetsmiljö, organisation och ledarskap.

Fokusområden är bla. Den ojämställda stressen, jämlika & inkluderande arbetsmiljöer, likabehandlingsplaner, policys & rutiner. SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete. Stress & arbetsbelastning. Tidiga signaler. AFS 2015:4. Konflikter och kränkande särbehandling. Sexuella trakasserier & diskriminering. Svåra samtal, kommunikation och feedback.Förändringsprocesser.

Erbjuder också handledning, chefsstöd, coachning & kartläggningar.

Utreder kränkande särbehandling, trakasserier & mobbing i samarbete med Söderström Psykologi AB.

Läs mer på faktaundersökning.se.

Är du intresserad av att anlita Sandra som konsult/ föreläsare/ utbildare tveka då inte att ta kontakt redan idag.

Vid intresse kontakta

sandra@actnowpsykologi.se

070-5295214

Dela på Facebook