Tjänster

ACT NOW psykologi & utbildning erbjuder ett brett utbud av tjänster inom arbetsmiljö, organisation och ledarskap.

För chefer erbjuder vi bland annat handledning/coachning samt stresshanteringsgrupper med inriktning mot ledarskapets utmaningar. Vi erbjuder också stresshantering till personal/medarbetare och utgår då alltid från den senaste forskningen om stress, samt verktyg från ACT, en kunskapsbaserad metod med goda resultat när det gäller att förebygga stress i arbetslivet. Övriga tjänster som erbjuds är kartläggningar och analyser av er arbetsmiljö. Stöd och feedback runt förändringsprocesser. Handledning för personal. Teambuilding och olika former av grupputvecklingsprocesser.

Vi brinner för friska arbetsmiljöer där människor trivs, mår bra och känner sig trygga. Vi tycker att det är bättre att agera nu istället för att vänta till ohälsan är ett faktum!

Dela på Facebook