Personal och medarbetare

Handledning för personalgrupper

11 § Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att arbetsuppgifter och arbetssituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa hos arbetstagarna. (AFS 2015:4).

Hanterar era medarbetare arbetsuppgifter som handlar om att bemöta människor i svåra situationer? Svåra situationer kan innefatta sådant som att behöva fatta svåra beslut som påverkar andra människor allvarligt, det kan vara sådant som att möta med människor med svåra sjukdomar eller att möta människor som är i kris.

Då kan ett sätt av emotionellt avlasta och stödja era anställda vara möjlighet till handledning. Vi vet att handledning kan ge tid och utrymme för människor att både observera och reflektera kring egna processer och beteenden. Genom att erbjuda handledning ökar tryggheten och säkerheten i arbetsmiljön, vilket i sin tur minskar risken för stress och konflikter på arbetsplatsen.

Är ni intresserade av att erbjuda er personalgrupp handledning? Kontakta oss redan idag.

Stresshantering för medarbetare

Vill ni erbjuda era anställda en möjlighet att hitta egna verktyg för att hantera livets utmaningar?
Vi erbjuder stresshantering i grupp för era medarbetare och utgår då från den effektiva och moderna forskningen kring ACT (Acceptence and commitment therapy). Studier visar att personal med upplevd stress och psykisk ohälsa efter en gruppintervention på 4 träffar signalerar minskad stress och ökat psykiskt välmående (bland annat Brinkborg & Michanek, 2011).

Vi erbjuder denna förebyggande och hälsofrämjande insats till grupper på minst 4 och max 10 deltagare. För mer information och prisuppgifter kontakta oss redan idag!

Teambuilding/grupputvecklingsprocesser

Vi erbjuder flexibla och skräddarsydda upplägg för er och era behov. Vill ni ge era medarbetare chansen att jobba med värderingar, arbetssätt, motivation eller förändringar i organisationen, kontakta oss för en inledande dialog kring era frågeställningar samt syfte och metod för att få till det perfekta upplägget för just er verksamhet.

Vid intresse kontakta

sandra@actnowpsykologi.se

070-5295214 för offert och upplägg

Dela på Facebook